موسسه‌ خیریه‌ مهر سبحان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: حسن جلالی

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان شهدا- جنب میدان بار-مرکز شهید ادبیان سازمان بهزیستی- مؤسسه‌ي خيريه‌ي مهر سبحان

تلفن: 083-38386640

اینستاگرام