موسسه حضرت باب الحوائج (ع) کرمان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت خیریه و نیکوکاری سالمندان

نام مدیرعامل: محمدمهدی میرزایی بادیزی

استان: کرمان
شهر: کرمان
موسسه حضرت باب الحوائج (ع) کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید رجایی ، فرعی 49 - پلاک 41

تلفن: 034-32716750

وب سایت

ایمیل: info@yamadad.ir