مرکز خیریه مرحوم سیدعلی احمدی رفسنجان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی بهداشت و سلامت جوانان خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

نام مدیرعامل: سیدابوالقاسم احمدی

استان: کرمان
شهر: رفسنجان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بخش مرکزی روستای اسلام آباد، اسماعیل آباد کوچه (موتور آب)، کوچه شهید عابدینی 9

تلفن: 034-34288068