مجمع توسعه و ترویج ازدواج جوانان مهر

نام مدیرعامل: محمد علی محمدی نیک

شهر: گرگان
مجمع توسعه و ترویج ازدواج جوانان مهر

ماموریت سازمان

آسان سازی ازدواج جوانان و توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و آگاهی بخشیدن به زوجین و خانواده ها

چشم‌انداز سازمان

امور خیریه ای

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رازی - ساختمان ناحیه دو اوقاف - طبقه دوم

تلفن: 017-32327532

وب سایت

ایمیل: info@ezdevajjavanan.ir

اینستاگرام

تلگرام