مؤسسه خیریه پوریا آسمانی

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

نام مدیرعامل: محمد برائی نژاد

استان: کرمان
شهر: بم
مؤسسه خیریه پوریا آسمانی

راه‌های ارتباطی

آدرس: براوات - بلوار معلم- معلم 8 انتهای کوچه سمت راست پلاک125

تلفن: 034-44232410

اینستاگرام