سازمان خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

نام مدیرعامل: محمود شاکری شمسی

استان: یزد
شهر: یزد

راه‌های ارتباطی

آدرس: کیلومتر 90 جاده یزد کرمان - شهرک مسجد ابوالفضل (ع)

تلفن: 035-36273703