دارالشفا و خیریه قمر بنی هاشم

نام مدیرعامل: اصغر اعتمادیان راد

شهر: مشهد

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رسالت - رسالت 120

تلفن: 051-32425705

ایمیل: ghamar349@yahoo.com