دارالشفا امام رضا (ع) استان کرمان

نام مدیرعامل: مرتضی عرب

شهر: کرمان
دارالشفا امام رضا (ع) استان کرمان

ماموریت سازمان

ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات عام المنفعه حاصل از حمایت خیرین داخل و خارج از کشور و امور نیکوکاری در جهت پیشگیری کنترل و درمان بیماریها اعم از خاص و صعب العلاج و نادر و واگیردار و غیرواگیردار معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و غیره و همچنین حمایتهای مادی و معنوی و فرهنگی و ورزشی و اجتماعی و آموزشی و مشاوره ای و روانشناختی

چشم‌انداز سازمان

شناساسایی جمعیت هدف و ساماندهی ایشان با کمک ارگانهای حمایتی و تشکیل پرونده برای بیماران شناسایی شده جهت ارائه خدمات بهتر

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار جهاد - نبش چهارراه خیرین - ساختمان دارالشفا امام رضا(ع)

تلفن: 034-32711337

وب سایت

ایمیل: daroshafa.emamreza@gmail.com

اینستاگرام