خیریه همت رضاشهر

شهر: مشهد
خیریه همت رضاشهر

راه‌های ارتباطی

آدرس: رضاشهر - بلوار پیروزی - بین پیروزی 20 و 22

تلفن: 051-38797129

وب سایت

ایمیل: info@kheyriyehemmat.ir