خیریه شهید محمد گلشیرازی

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: علی فضیلتی

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
خیریه شهید محمد گلشیرازی

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان مشتاق دوم - خیابان حمزه اصفهانی جنوبی - بن بست 1 - ساختمان شهید محمد گلشیرازی

تلفن: 031-32689092

وب سایت

ایمیل: info@khairiehgol.ir