خیریه حاج محمد رضا رئوفی (سالمندان و معلولین)

نام مدیرعامل: امیرحسین رئوفی

شهر: گلپایگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: گلپایگان- شهرک الوند - روبروی بنیاد مسکن

تلفن: 031-57241111

اینستاگرام