جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی آئین مهر ساری

نام مدیرعامل: فائزه شکریان

شهر: ساری

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار پاسداران - طبقه فوقانی بانک رفاه

تلفن: 011-33349970

ایمیل: faeze.sh64@gmail.com

اینستاگرام