جمعیت همیاران آیین مهر

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

نام مدیرعامل: فائزه شکریان جمنانی

استان: مازندران
شهر: ساری
جمعیت همیاران آیین مهر

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی - طبقه فوقانی بانک رفاه

تلفن: 011-33349970

وب سایت

اینستاگرام