جمعیت مردم نهاد سلوی

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری کودکان

نام مدیرعامل: سعید یوسفی

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
جمعیت مردم نهاد سلوی

راه‌های ارتباطی

آدرس: حصه شمالی، بزرگراه فرودگاه

اینستاگرام