جمعیت محبان و همیاران محیط زیست یزد

نام مدیرعامل: سیدعلی شجاع الساداتی

شهر: یزد

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان مسكن - كوچه صحرا - فرعی یکم