جمعیت خیریه شندابادی های مقیم مرکز

نام مدیرعامل: محمد رستم پور

شهر: تهران
جمعیت خیریه شندابادی های مقیم مرکز

راه‌های ارتباطی

آدرس: طرشت - میدان شهید تیموری - بلوار شهید صالحی - کوچه حسین مردی