جمعیت حضرت علی اصغر (ع) استان کرمانشاه

نام مدیرعامل: نشمی یدی

شهر: کرمانشاه
جمعیت حضرت علی اصغر (ع) استان کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: محله شاطر آباد خیابان ابوذر - چهارراه دوم کوچه شهید تراب کریمی - پشت مسجد نورالحسین جمعيت حضرت عل اصغر (ع) استان کرمانشاه

تلفن: 083-38258489

ایمیل: nashmi.yadi@yahoo.com

اینستاگرام