جامعه نابینایان استان آذربایجان شرقی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: فرهاد عبدوی

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
جامعه نابینایان استان آذربایجان شرقی

ماموریت سازمان

توانمند سازی گروه هدف در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی

چشم‌انداز سازمان

ارتقا توانمندی های افراد نابینا و کم بینا و ترویج فرهنگ عمومی در باور کردن این توانمندی ها و احترام به حقوق افراد دارای معلولیت

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار استاد شهریار جنب بنیاد جانبازان پارک آنالار آتالار ساختمان مهر

تلفن: 041-3۶۵۹۸۱۰۱

ایمیل: farhadabdavi@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام