جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری ورزشی

نام مدیرعامل: فریدون اسکندری

استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شریعتی - کوچه 42 - ساختمان جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

تلفن: 038-32253966