تشکل مردم نهاد خیریه امید آفرینان مهر

نام مدیرعامل: احمد کریمی

شهر: جیرفت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بسیج - بلوار دولت - بلوار کوثر