بنیاد غیردولتی حامی ارزش آفرینان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

نام مدیرعامل: نصرالله جهانگرد

استان: تهران
شهر: تهران
بنیاد غیردولتی حامی ارزش آفرینان

ماموریت سازمان

ارزش‌آفرینان مستعد را شناسایی می‌کنیم، مسائل بحرانی و اولویت‌دار جامعه را شناسایی می‌کنیم، فناوری روز را به کار می‌گیریم، امکانات مالی و اعتباری خیرین و سلول‌های فعال زیست‌بوم را بسیج می‌کنیم، از بین بردن خلاء های زیست بوم و ایجاد هم افزایی و همکاری میان مراکز مربوطه با مدل کارخانه نوآفرینی، کسب‌وکارهایی می‌سازیم که مسائل اولویت‌دار را حل می‌کنند و ارزش و ثروت تولید می‌کنند.

چشم‌انداز سازمان

ثروت‌آفرینی برای جامعه / حل مشکلات و ضرورت‌های اجتماعی ارتقای بهره‌وری، کارایی و کارآمدی ثروت‌های ملی اعم از سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، ‌ارتباطاتی و سازمانی

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شریعتی - سازمان فناوری اطلاعات ایران