بنیاد غیرانتفاعی گردشگری پایدار

نام مدیرعامل: بهار بیشمی

شهر: تهران

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان ونک - خیابان صایب تبریزی شرقی - خیابان عباس شیرازی - پلاک 172 - طبقه دوم