انجمن کشاورزان خبره

نام مدیرعامل: روز علی فرهادی

شهر: کوهرنگ

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان امام - جهاد کشاورزی