انجمن پویش مهرورزان شرق آباد

نام مدیرعامل: احمد برائینی

شهر: شیراز
انجمن پویش مهرورزان شرق آباد

راه‌های ارتباطی

آدرس: روستای شرق آباد

ایمیل: shargheabad@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام

توییتر