انجمن نابینایان و کم بینایان استان کردستان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: خالد اسعدی

استان: کردستان
شهر: سنندج

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جامی بهزیستی شهرستان سنندج

تلفن: 087-33291983