انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری

نام مدیرعامل: علیرضا سلامی

شهر: تهران

راه‌های ارتباطی

آدرس: محله جوادیه, میدان محمودی, خیابان فریدون نوری، ساختمان کارآفرینی اجتماعی تجلی

تلفن: 021-55651065

وب سایت

ایمیل: anjomantajali@gmail.com