انجمن ملی زنان کارآفرین

نام مدیرعامل: رویا کوهستانی

استان: تهران
شهر: تهران
انجمن ملی زنان کارآفرین

ماموریت سازمان

✔ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا و کمک به توسعه و ترویج کارآفرینی ✔ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها در زمینه کارآفرینی زنان ✔ برنامه ریزی و کمک به اصلاح و بهبود سیاست های حمایتی از زنان کارآفرین ✔ کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت ✔ جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود ✔ کمک به ساماندهی فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی زنان ✔ ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح منطقه ای ،ملی و جهانی ✔ کمک به ایجاد تعامل منطقی و مناسب میان کارآفرینان ،دولت ،بانک ها و سایر مراجع ذیربط ✔ کمک به ایجاد بستر مناسب جهت پرورش ایده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرینی ✔ کمک به نهادینه ساختن فعالیت های آموزشی، پژوهشی ،مشاوره ای و ترویج کارآفرینی ✔ عضویت ، همکاری و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن ها یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای اجتماعی و کارآفرینی و قوانین و مقررات کشور

چشم‌انداز سازمان

پیشگامی زنان ایران در نو آوری و کارافرینی برای توسعه متوازن و پایدار

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان سربداران، پلاک ۱/۴۷۴، طبقه ۳، درب وسط

تلفن: 021-88500817

وب سایت

ایمیل: info@nawe.ir

اینستاگرام