انجمن معلولین ضایعه نخاعی مازندران

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: حمید رضا محمد علی زاده

استان: مازندران
شهر: ساری
انجمن معلولین ضایعه نخاعی مازندران

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شیخ طبرسی - طبرسی 12 - کوچه شهید ضیائی

تلفن: 011-33305028

وب سایت

ایمیل: info@mazscia.ir

اینستاگرام