انجمن مردمی پیشگیری از اعتیاد نشاط

نام مدیرعامل: حسن امانی

شهر: سردشت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان وحدت، خيابان شهيد رجايی، ساختمان پزشکان رازی