انجمن مدیریت سلامت کرمان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: مهلا ایران منش

استان: کرمان
شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: پردیس علوم پزشکی کرمان - پژوهشکده

تلفن: 034-31325410