انجمن فرهنگی اجتماعی مهربانو جناح

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی اقوام توسعه جوامع محلی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: منیره یوسف پور

استان: هرمزگان
شهر: بستک

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهر جناح، دفتر انجمن مهربانو

تلفن: 076-44344537