انجمن فرهنگی اجتماعی زنان مهر رایا ساری

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

استان: مازندران
شهر: ساری

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار کشاورز نبش کشاورز5

تلفن: 011-33233036