انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

نام مدیرعامل: فرشید معنایی

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار امام حسین - جنب اداره کل استاندارد

تلفن: 076-33352414

وب سایت

ایمیل: info@sciah.com

اینستاگرام