انجمن شاه پری یاریگران زنان سیستان و بلوچستان

نام مدیرعامل: جمیله بهجتی

شهر: زاهدان
انجمن شاه پری یاریگران زنان سیستان و بلوچستان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رزم جو مقدم - روبروی کنسولگری پاکستان - نبش باقری 3 - پلاک 1

تلفن: 054-3220558

وب سایت

ایمیل: info@shahparingo.org