انجمن زنان مهر حسن‌لنگی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: زهرا رییسی

استان: هرمزگان
شهر: حسن‌لنگی

راه‌های ارتباطی

آدرس: روستای حسن‌لنگی بالا - کوچه بهارستان 2

تلفن: 076-33756062