انجمن دوستداران کودک اوز

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: خدیجه فقیهی نژاد

استان: فارس
شهر: اوز

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان طاهری - کوچه نهم

تلفن: 071-52517894

ایمیل: anjoman.doostdar.koodak.ewaz@gmail.com