انجمن خیریه یاوران امام علی (ع) گرگان (یاورانه)

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

استان: گلستان
شهر: گرگان
انجمن خیریه یاوران امام علی (ع) گرگان (یاورانه)

ماموریت سازمان

انجمن خیریه یاوران امام علی (ع) به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرتجاری، فعالیت خود را در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، و ترویج فرهنگ نیکوکاری و نیک اندیشی در جامعه آغاز کرده است.

چشم‌انداز سازمان

ما همواره تلاش خواهیم کرد تا بعنوان مجموعه ای خیریه و عام المنفعه، در راستای حمایت از زنان و دختران سرزمینمان گام برداریم. در این میان با تمرکز بر مسئله خشونت های خانگی و خانوادگی علیه زنان و کودکان، و با استفاده از ظرفیت های موجود و همراهی نیکویارانمان به یکی از قوی ترین نهادهای تخصصی و مطالبه محور در زمینه رفع و منع هرگونه خشونت علیه زنان در سطح کشور، دست خواهیم یافت.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهیدرجایی - گلشن 9 - میرکریم 4

تلفن: 017-32422308

اینستاگرام