انجمن خیریه اتیسم رضوان استان مرکزی

نام مدیرعامل: نیره امیری

شهر: اراک
انجمن خیریه اتیسم رضوان استان مرکزی

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جهانگیری، کوچه مفتح

تلفن: 086-32778482

ایمیل: majidblhuniversity@gmail.com

اینستاگرام