انجمن خیرین مسکن‌ساز استان کرمانشاه

حوزه‌های فعالیت: ایجاد سرپناه و مسکن خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: رمضان رادین

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
انجمن خیرین مسکن‌ساز استان کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان ویلا ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن