انجمن حمایت از کودکان توانمند خلاق

نام مدیرعامل: هادی سیاری

شهر: تهران
انجمن حمایت از کودکان توانمند خلاق

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه(عباس میرزا) - بن بست اندیشه 7 (شهید شهریاری) - پلاک 1

تلفن: 021-86023866

وب سایت

ایمیل: info@ngoasc.com