انجمن حمایت از کم توانان ذهنی امام علی (ع)

نام مدیرعامل: رضا خشنود

استان: کرمان
شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی

تلفن: 034-33257602

وب سایت

ایمیل: emamali.apmd.2017@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام