انجمن حمایت از معلولین حکمت دیواندره

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: انور شعبانی

استان: کردستان
شهر: دیواندره
انجمن حمایت از معلولین حکمت دیواندره

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید باقری - پشت اداره بهزیستی

تلفن: 087-38723838