انجمن بانوان جغین

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی زنان و خانواده فرهنگی/ هنری کودکان

نام مدیرعامل: زهرا نجفی

استان: هرمزگان
شهر: رودان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بخشداری جغین

تلفن: 076-42866139