انجمن آوای روشنای امید مکران

نام مدیرعامل: زهرا نهتانی

شهر: زاهدان
انجمن آوای روشنای امید مکران

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جمهوری ، خیابان 18 متری گلها ، کوچه گلها 7

ایمیل: soltanifar.zahra@gmail.com