نجمه خیری

نجمه در زمینه‌ی طراحی و تحلیل سیستم‌ها با سازمان‌های مختلفی همکاری داشته است. او کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه‌نصیر است و از سال ۱۳۸۴ تاکنون در موسسات آموزش عالی درس‌های تخصصی این رشته را تدریس می کند. او در فعالیت‌های فرهنگی- هنری نیز تجربه‌های پرباری دارد. کارگردانی فیلم‌های مستند، نمایش‌نامه، فیلم‌های کوتاه و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و نویسندگی در نشریات مختلف بخشی از کارنامه‌ی فرهنگی او را تشکیل می‌دهند. نجمه در خردادماه ۱۳۵۷ متولد شده است.
او در مهرماه ۱۳۹۷ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره