محمد شهرابی فراهانی

محمد شهرابی فراهانی

محمد دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی شیمی، از دانشگاه صنعتی شریف، و MBA، از دانشگاه خوارزمی، است. او در سال‌های اخیر در همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف پروژه‌های متعددی در زمینه‌ی مشاوره مدیریت انجام داده است. محمد به بخش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی، استراتژی، نوآوری و کارآفرینی اجتماعی علاقه‌مند است. او تاکنون سه کتاب با عناوین «جعبه ابزار استراتژی»، «مردم فراتر از سود»، و «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را ترجمه و منتشر کرده است.  محمد متولد سال ۱۳۶۴ است.
او در تیر ماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره