محمدرضا سلیمانی
محمدرضا سلیمانی

محمدرضا متولد بهمن ۱۳۵۹ و دانش آموخته علوم کامپیوتر میباشد، نزدیک به ۱۵ سال تجربه در بخش انفورماتیک شرکت های مختلف را دارد.
در حال حاضر مدیر پشتیبانی و پروژه وب سایت افراست. محمدرضا از فروردین ۱۴۰۰ به افرا پیوسته است.

 m.soleimani@afraway.org