غزاله طایفه
غزاله طایفه

غزاله دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است. او فعالیت خبری حرفه‌ای را از سال ۱۳۸۶ در روزنامه دنیای‌اقتصاد آغاز و در بخش‌های انرژی، صنعت، معدن و بازرگانی فعالیت کرده است. غزاله از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسئولیت صفحات «صنعت‌ و معدن» و «بازرگانی» گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد را برعهده دارد. حاصل بیش از یک دهه فعالیت خبری او در حوزه اقتصادی، مشارکت در تالیف چهار کتاب مناسب خبرنگاران اقتصادی و دانشجویان روزنامه‌نگاری و ارتباطات است. غزاله متولد ۱۳۶۲ است و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به افرا پیوسته است.

 gh.tayefeh@afraway.org