شیرین سجادی

شیرین سجادی

شیرین از ۱۴ سال گذشته در شرکت‌های مطرح داخلی و بین‌المللی مشغول به کار است. در این سال‌ها در زمینه‌‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه و مدیریت طرح و برنامه تجربیات ارزش‌مندی به‌دست آورده است. او به مدت ۵ سال با مسئولیت ِ ممیز NGO Benchmarking ‌ با شرکت SGS همکاری داشته است و بر فرایندهای ارزیابی تسلط خوبی دارد. شیرین در رشته‌ی مهندسی صنایع تحصیل کرده و متولد ۱۳۶۱است.
او در تیرماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره