سیمینه آقاجانیان
سیمینه آقاجانیان

سیمینه فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت (استراتژی) از دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌چنین به‌ عنوان دانشجوی مهمان در INSEAD فرانسه حضور داشته است. افزون‌ بر مقاله‌های پژوهشی و پروژه‌های کاری مختلف، از سال ۱۳۹۳ تاکنون در زمینه‌ی مشاوره برنامه‌ريزی استراتژيک برای سازمان‌های مختلف فعال بوده است. سیمینه تجربه‌ی مشاوره و تدریس استراتژی به سازمان‌های مردم‌نهاد را هم در کارنامه‌ی خود دارد. او مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نیز هست و به‌ عنوان استاد مدعو در دانشگاه شریف تدریس کرده است. سیمینه متولد سال ۱۳۶۲ است.
او در مردادماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

 s.aghajanian@afraway.org