سیمینه آقاجانیان

سیمینه آقاجانیان

سیمینه فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت (استراتژی) از دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌چنین به‌ عنوان دانشجوی مهمان در INSEAD فرانسه حضور داشته است. افزون‌ بر مقاله‌های پژوهشی و پروژه‌های کاری مختلف، از سال ۱۳۹۳ تاکنون در زمینه‌ی مشاوره برنامه‌ريزی استراتژيک برای سازمان‌های مختلف فعال بوده است. سیمینه تجربه‌ی مشاوره و تدریس استراتژی به سازمان‌های مردم‌نهاد را هم در کارنامه‌ی خود دارد. او مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نیز هست و به‌ عنوان استاد مدعو در دانشگاه شریف تدریس کرده است. سیمینه متولد سال ۱۳۶۲ است.
او در مردادماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره